Adam Mickiewicz – “Do M***”

“Do M***” (“To M***”) is a poem written by Adam Mickiewicz, Poland’s most famous poet, to an anonymous lady in 1823, when he was but 24 years old.

Polish:
Precz z moich oczu!… posłucham od razu,
Precz z mego serca!… i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!… nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy, –
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.

Czy grają w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.

Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem,
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje…

A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?…

Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zalopoce…
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

English (translation by Marcel Weyland):
Out of my sight!… I obey you at once,
Out of my heart!… it will be as you say.
Out of my memory! No… there is no chance,
such a commandment can neither obey.

As shadows lengthen the further they fall,
thus they the compass of mourning extend;
and thus each parting step deepens the pall
swathing your memory, the further I wend.

In every place, and at each time of day,
where once we played, or where once we had wept,
everywhere, ever, with you I shall stay–
there, then, a part of my soul I had left.

If you, secluded in your lonely bower
upon your harp-strings a hand lay by chance,
you will recall then: “At this very hour
this very song I would sing to him once”.

Or, playing chess, when your new partner seizes
In mortal check-mate your king with his dame,
You will remember: just so stood the pieces
When we had finished our very last game.

Or, at a ball, when you rest, somewhat tired,
before the next dance commences, and see,
gaping, a vacant seat close by the fire,
you’ll think: “The last time he sat there with me”.

Or, when you’re reading, how, doomed from the start
Two lovers flounder in love’s deep morass;
Closing the book, with a sigh from the heart,
You’ll think: “Alas! This has happened to us!”

But if the author, from tragedy’s brink,
the loving couple unites in sheer bliss,
your candle out, you will sit still and think:
“–Why has our romance not turned out like this?”

When the night lightning’s flare flickers; perhaps
when in your garden soft rustles the pear,
when moaning owl at the window-pane taps,
then you will know: that my spirit is there.

In every place, and at each time of day,
where we were happy, or where we had wept,
everywhere, ever, I with you shall stay–
for, there, a part of my soul I had left.

Advertisements

2 comments on “Adam Mickiewicz – “Do M***”

  1. Magdalena says:

    Thank you for this translation! I was looking for it quite some time. I’m very glad that you decided to start this blog and I think you should continue it. It’s pity, that there are only few posts… I hope you will continue it some day. I wish you best!

    • photonman62 says:

      I’m very busy and don’t have time for reading literature at all, so I haven’t had the opportunity to find any more poems I’ve really enjoyed, let alone provide translations or notes. Sorry about that. If I stumble upon something great I’ll try to share it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s